Psykologspesialist med praksis sentralt i Ski

 

Jeg har lang erfaring som privatpraktiserende. Jeg er opptatt av å holde meg faglig oppdatert, og benytter dokumenterte metoder.

Jeg har arbeidet ved Volvat Medisinske Senter i 11 år, og har hatt det faglige ansvaret for pasienter med spiseforstyrrelser i 8 år. 

Mine pasienter beskriver meg som lyttende, empatisk, engasjert, tålmodig  og fleksibel.

 
npf_logo_popup.jpg